Organisatie Inrichting

watwedoenb Organisatie Inrichting  Wij  helpen organisaties bij het verder ontwikkelen van een performante organisatie cultuur, aangepaste en flexibele structuren, engagerende management praktijken, stimulerend job- en werkplek design, effectief team- en projectwerk, … om zo ook de strategie in praktijk en resultaat te kunnen omzetten. De bedoeling is van de organisatie zo in ter richten dat ze 'leren, initiatief, risico, transversale samenwerking en dialoog' triggert in dee organisatie. De organisatie moet eruit zien als een bende mensen die op basis van hun gedeelde ambitie, met mekaar een aantal dingen op de wereld willen krijgen. Als het dat niet is, dan is het een vorm van betaalde slavernij, waarbij mensen gaan doen wat anderen vragen OMDAT ze daarvoor betaald worden.  En dat werkt niet in de VUCA wereld waarin wij nu leven.


Om een strategie ook met succes uit te voeren, moeten mensen in organisaties de juiste dingen doen. In de volatiele context van vandaag betekent dat : flexibiliteit, initiatief tonen, creatief zijn, zich accountable voelen, uitdagen en uitgedaagd worden, leren.

De organisatie moet dan ook dat sociale netwerk zijn waarin mensen de rol van autonome professional kunnen, mogen en willen oppakken.

En dat wordt makkelijker of moeilijker gemaakt door de INRICHTING van de ORGANISATIE : de structuur, cultuur, samenwerkingspatronen, managementpraktijken, jobinvulling, etc... allemaal keuzes die de organisatie maakt.

Dus moeten we de organisatie en het organiseren zo vorm geven dat mensen worden uitgenodigd en de ruimte krijgen om samen met anderen de KAR te trekken en duurzaam succesvol te zijn.

Print Friendly, PDF & Email