Check out our New Move! App for Android. Install App Now !

Arrow up
Arrow down
KHL
Move! begeleidt een proces in UC Leuven-Limburg om een praktijkgemeenschap tot stand te brengen die alle docenten, onderzoekers, stagebegeleiders, leidinggevenden, studiebegeleiders enz... samenbrengt om van en met mekaar te leren over Coaching, Mentoring, Intervisie, enz...  De bedoeling is niet alleen de praktijk van al die autonome professionals met mekaar te delen, maar ook samen het engagement aan te gaan om de 'Coaching & Co' praktijk in onze hogeschool verder te ontwikkelen en te vernieuwen.  Ondertussen, heeft de praktijk gemeenschap al twee dagen samengewerkt, ervaring gedeeld, in intervisie samengekomen, enz...  Bekijk de video om de sfeer op te snuiven.
 
 
De bedoeling van deze interventie is dubbel :
  • een cultuur van ervaringsleren en dialogisch leren tot stand brengen in een 'schoolcultuur' die historisch toch vooral denkt vanuit het 'transfer of bankconcept model' waarbij leren vaak wordt gezien als 'kennisoverdracht' waarbij studenten (en medewerkers) worden geprezen als ze doen wat de docent of leidinggevende heeft gezegd en waarbij vaak te weinig zelfsturing en eigenaarschap, autonomie wordt ontwikkeld zowel bij lerenden als bij medewerkers. Leren wordt dan meer copy gedrag, compliance en consumisme ipv ontdekking en co-creatie van nieuwe inzichten in een snel evoluerende 'realiteit' waarop studenten zich voorbereiden.
  • De Coaching praktijk en methodieken die de school gebruikt om juist zelfsturing teweeg te brengen bij studenten (bijvoorbeeld bij stagebegeleiding) of bij leidinggevenden (functioneringsgesprekken bijvoorbeeld) verder te ontwikkelen.  Naast 'one on one' methodieken wordt er ook gewerkt met het gebruik van intervisie, procesbegeleiding bij groepen, Waarderende Benadering, communities of practice enz...
We zien een 'Community of Practice' dus niet enkel als een 'leerinstrument' maar ook als een co-creatief 'beleidsinstrument' dat moet leiden tot meer gespreid leiderschap.
 
Voor meer achtergrond informatie over Communities of Practice kan je terecht op onze website :  organisatieleren
Print Friendly, PDF & Email

Wij gebruiken geen tracking cookies om informatie te verzamelen voor commerciële of marketing doeleinden. Wel gebruiken wij een aantal cookies om bepaalde functies op de website mogelijk te maken zoals YouTube filmpjes, twitter access en ChatonWeb, enz...

Bekijk onze Privacy Policy

Je hebt de cookies op deze website verwijderd. Je kan die beslissing herzien.

Je hebt cookies op deze site aanvaard. Je kan die beslissing herzien.

Bekijk hier ons Beleid rond dataverwerking.

Move! Organizational Learning - Bankstraat 27, 3000 Leuven, Belgium - Tel: +32 497 91 93 63 - © 2014-2019

Beste Bezoeker,

Welkom op de Move! Website.  Ik hoop dat je hier de ideën en de inspriratie opdoet om in je organisatie aan de slag te gaan.  Volg ons ook op twitter of Linkedin voor meer!!!

Even kennismaken ?

Clement Leemans

Volg Move!